We zijn online

Het wonder is geschied, we hebben eindelijk ook onze eigen website.
Langs deze weg willen we jullie op de hoogte houden over alles wat te maken heeft met het nieuwe lokaal van KLJ Berlaar.